Møter

19. september, 2016:

Munn- og halskreftdagen, Oslo

17.-18. november, 2016:

Onkologisk Forum, Trondheim

28. november 2017:

Fagmøte med årsmøte, Rikshospitalet, Oslo

26. oktober 2018:

Fagmøte med årsmøte, Grand Hotel