Avholdte møter

Avholdte møter

  • 17. november, 2022: Onkologisk forum Subtext

  • 18. november, 2020: Onkologisk Forum, Gardermoen Subtext

  • 26. oktober, 2018 Fagmøte med årsmøte, Grand Hotel Subtext

  • 28. november, 2017: Fagmøte med årsmøte, Rikshospitalet, Oslo Subtext

  • 17.-18. novermber, 2016: Onkologisk Froum, Trondheim Subtext

  • 19. september, 2016: Munn- og halskreftdagen, Oslo