Om oss

Norsk forening for hode- og halskreft ble stiftet 24/10-2014

Navnet forkortes NFHHK.

På engelsk: Norwegian Society for Head and Neck Oncology, NSHNO.

Foreningen er en videreføring av Norsk gruppe for hode-halskreft som ble etablert 1996.